Kontrollplan

Kontrollplanen ska innehålla följande:

  • Uppgifter om kontroller,
  • intyg,
  • anmälningar,
  • vem som ska göra kontrollerna,
  • vad som ska kontrolleras, 
  • vad kontrollerna ska göras mot,
  • vilka arbetsplatsbesök som din byggnadsinspektör ska göra,
  • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur detta avfall ska tas hand om. 
Sidan uppdaterad: 2023-05-12