Grävling på tomten

Grävlingen finns i så gott som hela Sverige, utom på Gotland och i fjällvärlden norr om södra Lappland. Grävlingen finns i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker.

Bild på grävlingar.
Bild på grävlingar

Grävlingen attackerar normalt inte människor, men kan bita ifrån om den blir överraskad eller trängd. Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Den är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt, som bebos av flera familjer.

Grävlinggryt

Stora boanläggningar med luftschakt, många ingångar och flyktgångar används i årtionden och bebos av många generationer. Ett grävlingsgryt kan ha 40 ingångar och gångsystemet kan vara upp till 10 meter långt i flera våningar. Bona byggs ständigt ut. För varje kull grävs en ny yngelhåla. Grävlingen sover under vintern. Vilotiden bestäms av klimat och väder.Det är ingen riktig vinterdvala, som för björnen. Grävlingen lämnar dock inte boet, utan lever på det stora fettlager som den byggt upp under hösten.

 

Föda

Grävlingen är en plockare och allätare, men ingen effektiv jägare. Den tar mindre djur, insekter, grodor, smågnagare, ägg, as, rötter, lökar, frukt och bär. Den gillar daggmask och trivs därför i lövskogar och övergivna jordbruksmarker, speciellt under våren. Senare på sommaren och hösten äter den säd och mycket bär. Även då tillbringar den mycket tid i skogar och på hyggen. Grävlingen kan ställa till problem i trädgårdar, genom att den gräver lyor eller skapar latringropar.

 

Tips för att bli av med grävling

  • Markera revir och sprid doft av människa: Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar man för grävlingen att reviret är upptaget. Man kan också prova att sätta upp trasor indränkta med ex. parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver.
  • För oljud: Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. Har man en sommarstuga som man lämnar för sommaren, kan man till exempel lämna en radio på timer. Tänk bara på att inte störa grannarna med radioljudet.
  • Grävling under huset: Man bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under en husgrund på tomten. Den skickliga grävaren kan bygga stora lyor. För att undvika skador på huset, bör därför ingången sättas igen och husgrunden tätas, när grävlingen inte är inne.

 

Skyddsjakt

Om inget hjälper kan skyddsjakt tillämpas. Den allmänna jakttiden på grävling är mellan 1 augusti och 15 februari.
Men skyddsjakt kan tillåtas hela året på vissa villkor. Det gäller då skyddsjakt på öar samt på gård eller i trädgård. Vanligen fångas grävlingen i fälla vid skyddsjakt. Grävlingen bör avlivas på plats efter fångsten. Djuret får inte flyttas till annan plats, utom för att avlivas.
Behöver du hjälp eller har frågor kring jakt, kan du kontakta en lokal jaktorganisation.

Sidan uppdaterad: 2022-09-08