Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, även kallad OVK, är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Många byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK.
Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller. Undantag är en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.

Om det gäller större byggnader än en- eller tvåbostadshus kontaktar du miljö- och byggförvaltningen för mer information. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12