Försäljning av folköl

Folköl är en alkoholdryck, som innehåller mer än 2,25 volymprocent, men som mest 3,5 volymprocent alkohol. För att begränsa de skador som alkohol orsakar, finns en rad bestämmelser i alkohollagen och flera av dem gäller försäljning av folköl. Den som vill sälja eller servera folköl, måste därför anmäla det till kommunen där det sker.

Vad krävs för att få bedriva folkölsförsäljning/servering?

Enligt alkohollagen får du inte börja sälja eller servera folköl förrän du har anmält det till den kommun där det ska ske.
Anmälan ska därför göras till miljö- och byggnadsnämnden, som är ansvarig nämnd i Hammarö kommun.
(Har du redan ett serveringstillstånd för din verksamhet, behöver du inte anmäla att du även vill servera folköl.)

Försäljning i butik/detaljhandel

För att få sälja folköl i butik, ska butiken även vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i.
Det krävs att du har ett tillräckligt varierat matutbud och folkölsförsäljningen ska bara vara ett komplement till övrigt varusortiment. Det är till exempel inte tillräckligt att bara sälja godis, glass och kakor.
Den som tillverkar folköl, får dock sälja sin öl utan att ha ett matutbud. Anmälan innan försäljningen startar, krävs dock alltid.

Servering av folköl

För att få servera folköl, krävs att man har en registrerad livsmedelsanläggning där det sereras mat. Läs mer om livsmedelshantering här.
Serveringen av folköl ska anmälas innan serveringen startar.

Egenkontroll

Du som säljer eller serverar folköl, är skyldig att har rutiner och själv kontrollera verksamheten, vilket kallas för egenkontroll.

I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa alkohollagens regler.
Vi vill att egenkontrollen regelbundet redovisas för tillsynsmyndigheten och egenkontrollprogrammet ska alltid finnas tillgängligt i butiken eller på serveringsstället. 
Läs gärna mer om egenkontroll och se exempel på utformning på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Anmälningsavgift

För anmälan tar vi ut en handläggningsavgiftAvgiften ska betalas i förskott.
Uppgifter om aktuell avgift och hur du betalar, hittar du här.

Årlig tillsynsavgift

En årlig tillsynsavgift, för planerad tillsyn, tas ut från och med det år som följer efter att anmälan gjorts.
Information om aktuell taxa och belopp, finns i kommunens författningssamling.

Sidan uppdaterad: 2023-05-03