Försäljning av folköl

Folköl är en alkoholdryck, som innehåller mer än 2,25 volymprocent, men som mest 3,5 volymprocent alkohol. För att begränsa de skador som alkohol orsakar, finns en rad bestämmelser i alkohollagen och flera av dem gäller försäljning av folköl. Den som vill sälja folköl, måste därför anmäla det till kommunen där försäljning sker.

Vad krävs för att få bedriva folkölsförsäljning?

 • Enligt alkohollagen får du inte börja sälja folköl förrän du har anmält det till den kommun där försäljningen ska ske.
  Anmälan ska därför göras till miljö- och byggnadsnämnden, som är ansvarig nämnd i Hammarö kommun.
  (Har du redan ett serveringstillstånd för din verksamhet, behöver du inte anmäla folkölsförsäljningen.)

 • För att få sälja folköl ska butiken även vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i.
  Samma sak gäller för dig som ska servera folköl i din restaurang.
  Läs mer om livsmedelshantering här.

 • Försäljning av folköl ska vara ett komplement till försäljning av matvaror.
  Det är till exempel inte tillräckligt att bara sälja godis, glass och kakor.
  Samma sak gäller restauranger. I en restaurang ska man servera mat om man också säljer folköl. 

 • Du som säljer folköl är skyldig att har rutiner och själv kontrollera försäljningen, vilket kallas för egenkontroll.
  I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter, för att följa alkohollagens regler.
  Vi vill att egenkontrollen regelbundet redovisas för tillsynsmyndigheten. 
  Läs gärna mer om egenkontroll och se exempel på utformning på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Anmälningsavgift

För anmälan tar vi ut en handläggningsavgift på 1 240 kronor.

Årlig tillsynsavgift

En årlig tillsynsavgift för planerad tillsyn, tas ut från och med det år som följer efter att anmälan gjorts.
Avgiften är 1 860 kronor per år och försäljnings- eller serveringsställe.

Sidan uppdaterad: 2022-02-02