Barnahus

Syftet med Barnahus är att i en trygg och barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Barnahus Värmland 

Barnahus Värmland startade i februari 2009 och finns i Karlstad. Verksamheten bygger på samverkan mellan socialtjänsten i Värmlands 16 kommuner, åklagarkammaren, polismyndigheten, barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år som misstänks ha varit utsatta för:

  • misshandel i nära relationer 
  • sexuella övergrepp 
  • bevittnat våld i nära relationer 
  • hedersrelaterad problematik 
  • unga förövare under 15 år Sidan uppdaterad: 2020-05-29