Vänern

Hammarö kommun är medlem i Vänerns vattenvårdsförbund. Via dem görs ett antal provtagningar på exempelvis bottenfauna och kvicksilverhalt i fisk.

Två pojkar fiskar på brygga i skärgården

Dessa mätningar finns samlade i årsrapporter som kan laddas ner från Vattenvårdsförbundets hemsida. 

Sidan uppdaterad: 2023-02-07