Hammarö kyrka (vägkyrka)

Hammarö kyrka är en av Värmlands vackra spånklädda timmerkyrkor. Att platsen varit betydelsefull sedan mycket lång tid tillbaka förstår man av det gravfält och den domarring som ligger cirka 800 meter nordväst om kyrkan.

Bild på Hammarö kyrka

Rester från 1200-talet

Kyrkans äldsta delar (koret och sakristian) är från början av 1300-talet men man har funnit rester av en ännu äldre kyrka som troligen uppfördes i mitten av 1200-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan år 1748 då den byggdes om till korskyrka. Under åren 1933 -1934 renoverades kyrkan och fick då bland annat sin nuvarande spånbeklädnad.
 

Kyrkans interiör

I kyrkans sakristia (dit allmänheten normalt inte har tillträde) finns rester av väggmålningar från 1400- och 1500-talet samt ett medeltida sakramentskåp. En av målningarna föreställer Sankt Olof. 

Framme i koret står dopfunten i täljsten vilken är från 1200-talet. Där finns även en brudkrona som enligt sägnen är skänkt av drottning Kristina. Kronan var försvunnen i många år. Det sägs att den försvann när ett brudpar färdades över isen, gick igenom och omkom. Vidare sägs det att kronan kom tillbaka till Hammarö kyrka genom en fiskare som fick kronan på sin krok. 70 år efter den tragiska olyckan med brudparet.

På Hammarö hembygdförenings hemsida finns mycket mer att läsa om Hammarö kyrka och kulturbygden runt omkring.
Sidan uppdaterad: 2023-04-18