Mat i förskola

Tallrik med olika grönsaker

Maten i förskola

Förskolan har en enastående möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra små barn.

Hem och familj har det grundläggande ansvaret, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet i förskolan är det av största vikt att goda vanor främjas och riktlinjer finns och följs. Läs hela vår Kostriktlinje

Vad blir det för mat?

Framtagande av matsedel sker i samråd med förskolepersonal och kökspersonal genom att den skickas ut för synpunkter i god tid innan den används.

Matlagning från grunden förordas. Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

Gällande nationella näringsrekommendationer och riktlinjer följs vid planering och tillagning av alla måltider.

Inom skolan serveras en maträtt med tillbehör såsom salladsbuffé, knäckebröd och smörgåsmargarin. Måltidsdryck är vatten med möjlighet till mjölk som alternativ.

Länk till skolmatsappen

Säkra måltider - specialkost

Det finns olika skäl till behov av specialkost; medicinska, religiösa och etiska. Det är viktigt att de barn som har behov av specialkost av medicinska skäl har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel utesluts ur kosten.

Vårdnadshavare gör en ansökan om specialkost på blankett som hittas på kommunens hemsida. Detta görs i början av höstterminen varje läsår. Läkarintyg ska bifogas ansökan för specialkost av medicinska skäl. Läs mer i bilaga Länsövergripande riktlinjer för specialkost och anpassad måltid.

Nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön förekommer inte i förskolans lokaler på grund av hänsyn till allergiker.

Säkra måltider - livsmedelshygien

All mat som serveras i kommunens förskolor ska vara säkra att äta. Alla matgäster ska känna sig trygga och inte bli sjuka av maten som serveras. Alla kök har ett egenkontrollprogram som ska följas för att förebygga hälsorisker och säkerställa renlighet och redlighet.

Våra matgäster ska uppmuntras till att tvätta händerna innan varje måltid för att minimera ev. smittspridning.

Måltidsmiljö

För att få en trivsam måltidsmiljö används ljuddämpande material i bord och stolar. Inredningen ska vara hel, ren och anpassad till matgästen.

Lunchen serveras mellan kl.10.30-12.30. Alla matgäster ska ges möjlighet att äta i 20 minuter och gärna vid samma tid alla veckans dagar.

Pedagogiska måltider

I matsalen/på avdelningen finns personal från förskolan som under schemalagd arbetstid äter så kallad pedagogisk måltid. De hjälper till att skapa ett lugn kring måltiden och är goda förebilder för barnen. Pedagoger har bland annat ett ansvar att uppmuntra till att barnen äter av varmrätten tillsammans med grönsaker och bröd. För mer information kring den pedagogiska måltiden i skolan, se bilaga Riktlinjer Pedagogiska måltider Hammarö kommun.

 

Traditioner och firande

Hammarö kommuns riktlinjer för bra mat rekommenderar att fira på andra sätt än att äta söta produkter. Medvetenhet ska prägla firandet. Firande med glass, godis eller tårta överlåts till familjen att bjuda på hemma!

 

Miljöpåverkan - Matsvinn

Maten vi äter har stor miljöpåverkan när den produceras. För att minska belastningen kan vi välja att äta mer vegetariskt, välja mat som producerats i Sverige samt köpa mer ekologiska livsmedel. Men det viktigaste är att vi försöker att inte slänga så mycket mat. Alla, stora som små, kan bidra till att minska vår påverkan på miljön genom att äta upp det som läggs på tallriken.

 

Möjlighet att påverka

Matråd inom förskola

På alla förskolor finns det kostombud, ett språkrör för pedagogerna som håller kontakten med köks-personal. Synpunkter kring maten eller arbetsrutiner lyfts av kostombudet till kökspersonalen. Gruppchef Kost & Lokalvård är sammankallande.

Sidan uppdaterad: 2023-10-19