Insamling av matolja

Häll inte ut mat och stekolja i diskhon. Samla in det och lämna det på återvinningscentralen istället.

På återvinningscentralen kan du gratis hämta en ”miljötratt”, som skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med ett lock. Överbliven matolja och stekfett hälls i tratten och flaskan, och kan sedan förvaras med övrig källsortering. Trattlocket förhindrar otrevlig lukt och läckage.

När flaskan är full skruvas tratten av och korken sätts tillbaka. Flaskan lämnas in på avdelningen för farligt avfall på återvinningscentralen, och tratten används igen med en ny flaska.

Sidan uppdaterad: 2022-12-12