Beroendeenheten


Vilka kan vända sig hit?

Patienter med beroende- eller missbruksproblematik och samtidig psykisk ohälsa kan vända sig till oss.  

Vilka jobbar här? 
På enheten arbetar sjuksköterskor, skötare och läkare. Vid behov ges även insatser av arbetsterapeuter och sjukgymnaster, som organisatoriskt hör till andra enheter inom psykiatriska öppenvården i Karlstad.

Vad gör vi?
Vi arbetar med utredningar, bedömningar, stödsamtal, motiverande samtal (MI), läkemedelsassisterad behandling och provtagning.

Vi samverkar med missbruksverksamheter hos samtliga kommuner inom upptagningsområdet. Vi har kontakter med till exempel ASP/ANA hos Karlstads kommun och missbruksverksamheter i de övriga kommunerna inom upptagningsområdet.

Sidan uppdaterad: 2022-11-01