Anmälan vid nyinstallation

Om du är eller avser att bli operatör av ett köldmedieaggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du innan installation eller konvertering av sådan utrustning, anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan ska ske i god tid innan installationen.

Detta så att det finns möjlighet till samråd om utrustningens utformning, så att den blir så ändamålsenlig som möjlig och att miljöpåverkan minimeras.

Vid planering av nyinstallation, ska utrustning väljas med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och -mängd så att minsta möjliga miljöpåverkan orsakas.

Blankett för anmälan finns hos certifierade kylföretag.

Sidan uppdaterad: 2020-07-07