Kontrollera cisternen

Har du en cistern, behöver du inte längre sända in kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten.

Kontrollrapporterna ska dock finnas tillgängliga och kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheten.

Återkommande kontroll
Återkommande kontroll ska ske av:
  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³ men högst 10 m³.
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Kontrollintervall
Återkommande kontroll ska ske vart 12:e år, om cisternen är korrosionsbeständig (K-cistern).

Om cisternen eller dess rörledningar ej uppfyller kraven på korrosionsskydd (S-cistern), ska den kontrolleras vart 6:e år.

 

Kontrollföretag
För de olika typerna av kontroll ska ett kontrollföretag anlitas. 
Detta företag måste vara ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. 
Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande bedömer kontrollföretagets kompetens. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll.
 
Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAC, telefon 0771-99 09 00.  

 

Sidan uppdaterad: 2020-07-07