Information vid olyckor och kriser

I samband med större olyckor eller samhällskriser är det viktigt att du känner till hur du kan få information eller hur du kan kontakta olika myndigheter.

Hammarö kommun försöker informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. Det gör vi i första hand här på vår webbplats hammaro.se.

Vi använder även vår Facebook-sida för att nå ut med information om vår webbplats skulle ligga nere. 

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. VMA utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. Sedan en tid tillbaka kan VMA också skickas ut per telefon.

På msb.se kan du läsa mer om VMA. 

Viktiga telefonnummer och webbplatser

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller något annat allvarligt kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här:

  • Ring 112 vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
  • Lokalradion P4.
  • Lokala TV-kanaler.
  • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
  • På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.
  • Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
  • Ring 114 14 för alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
  • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Information vid eventuella informationsplatser där du bor.

Sidan uppdaterad: 2022-06-07