Samlad information med anledning av säkerhetsläget i vår omvärld

Hammarö kommun följer och bevakar utvecklingen i omvärlden med anledning av det väpnade angreppet mot Ukraina. På den här sidan hittar du samlad information och länkar till svenska myndigheter. Vi uppdaterar sidan vid behov.

Bokstaven i med Ukrainas flagga i bakgrunden

Vad gör Hammarö kommun? 

Hammarö kommun har en stabsorganisation som samverkar med förvaltningar, berörda bolag och myndigheter. Vi följer händelseutveklingen och ser över kommunens beredskap och förbereder för olika scenarion. I nuläget är det ingen större påverkan på våra verksamheter, men vi är förberedda på att läget kan förändras snabbt.

Kommunen förbereder för att ta emot skyddsbehövande från Ukraina

Migrationsverket har fördelat antalet skyddsbehövande som kommer från Ukraina mellan länen i landet och Värmland ska under året ha beredskap att ta emot 790 skyddsbehövande. Hammarö ska enligt den nya fördelningen ta emot 59 skyddsbehövande. Det är Migrationsverket som meddelar oss om och när det är aktuellt med mottagande.

Läs mer om hur fördelningen av skyddsbehövande ser ut på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Hur kan du som privatperson hjälpa till? 

Det som händer i Ukraina just nu engagerar många människor, och många frågar vad man som privatperson kan göra för att hjälpa till. Vi har samlat information om hur du kan bidra och vad du kan göra.

Läs mer om hur du kan hjälpa till.

Att prata om krig och oro

Både barn och vuxna kan känna oro inför omvärldsläget. Det kan vara särskilt svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Försvarsmakten har tillsammans med Bris tagit fram råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn och unga om deras oro.

Prata med barn om oro för omvärldsläget- Länk till Försvarsmaktens webbplats

På Krisinformation.se finns frågor och svar om hur man pratar med barn och unga.

Svenska kyrkan i Hammarö kommun

Svenska kyrkan och Hammarö församling, kan erbjuda samtalsstöd både enskilt och i grupp för den/de som önskar. Alla är välkomna. De har utbildade präster och diakon vilka är vana att leda samtal i både kris och sorg. De finns tillgängliga även på lördagar och söndagar.

Kontakt förmedlas via Regina Piscator, kyrkoherde, på telefon 054-512422, 0706-518687 alternativt regina.piscator@svenskakyrkan.se

Det är viktigt att tänka källkritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Läs mer om hur du kan tänka källkritiskt på Krisinformation.se

Din krisberedskap

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar. Engagera dig och se över din hemberedskap.

Läs mer om hur du stärker din hemberedskap på krisinformation.se

Var finns mitt närmsta skyddsrum?

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. På Hammarö finns flera skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Mer information om skyddsrum finns hos MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. På skyddsrumskartan kan du se ditt närmaste skyddsrum

Länk till msb.se skyddsrumskartor

Frågor och svar om skyddsrum finns på MSB:s webbplats. Länk till msb.se frågor och svar om skyddsrum
Skyddsrummen får användas till annat fram till dess att de behöver tas i bruk, då iordningställs de inom 48 timmar.

Information in English

Information from the Swedish authorities about what is going on in the region right now and advice on how to manage your concerns.

Emergency information from the Swedish authorities

The Migration Agency

 

Nyheter för Hammarö med anledning av omvärldsläget

Det finns inga nyheter.
Sidan uppdaterad: 2022-06-21