Frågor och svar- vad gäller för mottagande av flyktingar?

Vi får många frågor till oss om vad som exempelvis gäller när man som privatperson hjälper till att ta emot flyktingar från Ukraina eller hur de som kommer kan få ersättningar. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får just nu.

Flyktingmottagande från Ukraina

Det i första hand är Migrationsverket som ska kontaktas vid mottagande av flyktingar. Om du eller om du hälper någon som kommit till Hammarö från Ukraina ska du så snart som möjligt kontakta Migrationsverket. Du når dem via migrationsverket.se eller på 0771‑235 235.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Får personer som söker enligt massflyktsdirektivet ett LMA-kort?

Svar: Ja. Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket. 

Läs mer om LMA-kort på migrationsverkets webbplats.

Måste man besöka Migrationsverket för att ansöka enligt massflyktingsdirektivet?

Svar: Ja, man måste besöka Migrationsverket.

Migrationsverkets kontor:
Boden – Servicecenter
Göteborg, Kållered – Ankomstenheten
Malmö – Servicecenter
Norrköping – Servicecenter
Stockholm, Sundbyberg – Servicecenter
Sundsvall – Servicecenter

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Vad gäller för privatpersoner som tar emot flyktingar, får de ersättning för bostad?

Svar: När det gäller bostäder som inte är upphandlade av Migrationsverket så kommer inga ersättningar att kunna betalas ut, man måste ansöka innan man tar emot någon i hemmet. Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende). När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling. 

Om du har bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se om det finns någonting du kan göra.

Vad gäller för hälso- och sjukvård för personer som flytt från Ukraina?

Svar: Nyanlända har rätt till hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Kommunen kan hjälpa till att hänvisa egenbosatta flyktingar till vårdkontakt i Region Värmland. 

Läs mer på Region Värmlands webbplats

Är det skillnad på att söka asyl och att registrera sig för massflyktsdirektivet?

Svar: Ja. Läs mer på Migrationsverkets webbplats. 

Länk till Migrationsverket.se

Vad är skillnaden på att söka asyl och att registrera sig för massflyktingsdirektivet?

Svar: Massflyktsdirektivet tillämpas under ett år med möjlighet att förlänga, det behövs ingen asylprocess utan detta sker automatiskt efter ansökan. 

Asyl, då ansöker man i traditionell mening, med en ansökan som ska behandlas. Det går att söka asyl även efter att man ansökt enligt massflyktsdirektivet.

Vad är rådet, ska man ansöka om massflyktdirektivet omgående om man inte har pengar att klara sig själv under de första 90 dagarna?

Svar: Inga ersättningar betalas ut förrän man ansökt enligt massflyktsdirektivet. Man kan få hjälp med biljett för att ta sig till en mottagningsenhet, För att Migrationsverket ska betala för en eventuell biljett till en mottagningsenhet så behöver  man kontakta respektive mottagningsenhet.

Människor på flykt som inte kan vara här som turister ska ansöka om asyl hos Migrationsverket, som utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd erbjuds kommunplacering.

För barn som kommer utan vårdnadshavare har kommunerna ansvar för dem redan från ankomsten till Sverige.

Källa: Migrationsverket

Sidan uppdaterad: 2022-03-16