Samhällsplanering

Planering berör alla som lever och verkar på Hammarö. Det handlar om att utveckla, bevara och förändra vår gemensamma livsmiljö.

Båthamn med flera båtar, i bakgrunden syns flera lägenhetshus och ett vattentorn

Översiktsplanering, detaljplanering och områdesbestämmelser är våra verktyg för att planera kommunens mark- och vattenområden. Vare sig det gäller planering av nya områden eller förändring av befintliga så är vår uppgift som kommun att väga samman och beaka allmänna och enskilda intressen. Syftet med planeringen är att skapa ett hållbart samhälle.    

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-08-25