Öppenvården

Behöver du själv, eller som anhörig, hjälp eller stöd? Det kan handla om att du mår dåligt utifrån exempelvis problem med relation, beroende, psykisk ohälsa eller att du är i någon form av kris. Öppenvården erbjuder information, råd, stöd, och behandling och vårt arbetssätt bygger på flexibilitet och tillgänglighet och utgår utifrån enskild individ eller enskild familjs behov.

Barn med en luva uppdragen över huvudet, tittar ner i marken

Vi på öppenvården har ett familjeorienterat arbetssätt där stödet riktar sig till hela familjen. Vi riktar stödet utifrån ditt behov och erbjuder individuella samtal eller samtal utifrån det nätverk och sammanhang du lever i.  

Vi har ett nära samarbete med många av samhällets aktörer exempelvis skola, samt hälso- och sjukvård. På öppenvården arbetar familjebehandlare och alkohol och drogterapeut.. 

Öppenvården kan erbjuda informationssamtal vid ett tillfälle. Vi informerar om olika de behandlingsmöjligheter som kan erbjudas samt vägledning till andra möjligheter och alternativ. Detta informationssamtal kan du få utan att ha ett beslut om insats. För att boka ett informationssamtal, vänligen använd dig av kontaktvägarna du hittar här till höger.   

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-06-15