Egenkontroll

Du som säljer eller serverar livsmedel till andra, ansvarar för att produkterna är säkra och att livsmedelslagens krav på hygien och redlighet följs.

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelsfrågor, både för din och konsumentens säkerhets skull.
Därför ska du ha ett egenkontrollprogram för din verksamhet. Programmet ska du ta fram innan du startar eller tar över en livsmedelsanläggning.

I ditt system för egenkontroll bör följande ingå:
Skaffa gärna en pärm med register för ditt system för egenkontroll. Här kan du också spara dokumentationen av kontroller (journal för egenkontroll) och beskrivning av hur du hanterat eventuella problem (avvikelser och korrigerande åtgärder)
Spara dokumentationen i minst två år och var beredd att visa upp den vid kontroll av miljö- och byggförvaltningen. Ditt egenkontrollprogram ska alltid finnas tillgängligt i verksamheten.
Det går naturligtvis även bra att ha din egenkontroll och dokumentation sparat digitalt!
 

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha ett egenkontrollprogram!

En fungerande egenkontroll ger dina produkter en kvalitet, som du med säkerhet kan stå för.
Det är dessutom ett krav i lagstiftningen att du ska ha egenkontroll.

Mer information

Under de olika avsnitten, som du hittar till via länkar i texten, finns det exempel på rutiner och andra matnyttiga dokument som du kan ladda ner och använda.

(Där inte annat anges, är exemplen hämtade från Malmös miljöförvaltning. Naturligtvis efter deras medgivande.)  

Sidan uppdaterad: 2022-06-29