Stöd för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

På den här sidan finns samlad information över vanliga frågor och problem. Här kan barn och unga och deras familjer se vart man vänder sig för att få hjälp och stöd. 

Alkohol och droger

Läs mer om vilket stöd vi kan erbjuda. 

Dyslexi

Vi kan hjälpa dig med stöd och råd.

Svenska dyslexiföreningen

Dödsfall

Du kan vända dig till vår kurator vid behov.

Elevhälsan

Jourhavande präst når du mellan klockan 22 och 02 via larmnummer 112.
Chatta med Jourhavande präst

Jourhavande medmänniska 

Ekonomiska problem

Mer information om hur vi kan hjälpa till.

Funktionsnedsättning

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med funktionsmedsättning eller anhörig i behov av stöd. 

Länk till 1177-funktionsnedsättning

Första linjen

Första linjen vänder sig till barn och unga i åldrarna 6 till 20 år samt till föräldrar och närstående. Till Första linjen kan du vända dig med frågor om du mår dåligt, känner dig orolig och rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, har varit utsatt för våld eller om du till exempel är orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger.
Hos oss kan du och dina närstående få råd, stöd och behandling. Ingen remiss krävs. 
För kontaktuppgifter och mer information, läs mer på 1177.se
Ungdomar mellan 15 och 20 år kan också kontakta oss via vår webbtjänst www.hurmårdu.nu
Vi erbjuder kortare behandlingsinsatser med upp till fem möten. Behöver du ytterligare stöd hjälper vi dig med det också. Besöken kostar inget och alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Föräldrastöd

På Mörmo Gård finns olika möjligheter för dig som förälder att få hjälp.

BRIS vuxentelefon

Ilska och utbrott

Kontakta elevhälsan i Hammarö kommun.

Föräldrautbildning Komet.

Kriminalitet

Vid misstanke om pågående brott bör polis (114 14/112) och socialtjänst (054-51 51 85) i första hand kontaktas.

Medling

Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS)

Brottsofferjouren

Kris i livet

Elevhälsan

Familjecentralen

Klicka här för att se öppettider till Första linjen unga. 

Kurator

1177 - om kris i livet

Jourhavande kompis

Mobbning och kränkande behandling

Elevhälsan kan hjälpa dig och ge råd.

BRIS

Jourhavande kompis

Ungdomsmottagning

Problem i skolan

Elevhälsan kan ge dig råd och stöd.

Riskbruk och missbruk

Om missbruk och beroendebehandling.

Ungdomsmottagning

Sexuella övergrepp

Vid misstanke om pågående sexuella övergrepp bör polis (114 14/112) och socialtjänst (054-51 51 85) i första hand kontaktas.  

Ungdomsmottagning

Kurator

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Källa: UMO

Elevhälsan i Hammarö kommun

Vad händer vid en skilsmässa?

Skolfrånvaro

Elevhälsan i Hammarö kommun

Stress

Elevhälsan i Hammarö kommun

Sjukvårdsrådgivning

Familjecentralen

Våld och övergrepp

Vid misstanke om pågående övergrepp bör polis (114 14/112) och socialtjänst (054-51 51 85) i första hand kontaktas.

Anmälan barn som far illa

Stöd och hjälp på kvällar och helger
Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.  

Socialjourens tel: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14 

Socialjourens tider
Söndag-torsdag: 16.30-24.00, beredskap i hemmet fram till kl 06.00.
Fredag-lördag: 16.00-01.30, beredskap i hemmet hela dygnet.

Viktiga nummer
Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50.
Terrafem-flerspråkig jourtelefon, telefon: 020-52 10 10.
Kvinnojouren, telefon: 054-18 30 34.
Brottsofferjouren, telefon: 054-18 28 88 eller 054-18 75 75.
Polisen, telefon: 114 14.

Kontakt

Här finns kontaktinformation för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-11-26