Skilsmässa

Hur går en skilsmässa till? 
Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun där du/ni är folkbokförd. Ni kan ansöka om äktenskapsskillnad antingen enskilt eller gemensamt.

Om det finns minderåriga barn i äktenskapet måste föräldrarna innan den definitiva äktenskapsskillnaden genomgå sex månaders betänktetid. När betänketiden är över måste de anmäla om de vill fullfölja processen, i annat fall fortsätter äktenskapet.  

Information och blanketter finns bland annat hos Värmlands tingsrätt och Domstolsverket.

Om föräldrarna inte är överens om hur de ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separiation, eller om de vill ha hjälp att diskutera det fortsastta  föräldrasamarbetet i frågor kring barnen, kan de vända sig till familjerätten. De erbjuder rådgivande samtal, samarbetssamtal och gruppsamtal. Varje besök kostar 120 kronor. Efter tio besök under ett år går man gratis. 

Sidan uppdaterad: 2020-05-29