Varumärket Hammarö kommun

I våra verksamheter sker mängder med möten varje dag. Mellan lärare och elever, undersköterska och äldre, på biblioteket och mellan aktörer. Det är ett stort uppdrag för oss som kommun att få alla dessa möten att fungera på ett sätt som ger en enhetlig bild av oss. För att kunna göra detta på bästa sätt har vi under 2017 genomfört ett varumärkesarbete och stärkt känslan hur Hammarö kommun upplevs och vad vi står för.

Barn står barfota i stranden, vid vattnet.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett löfte och en uppsättning förväntningar. Varumärket är det som byggs utifrån, det vill säga vad våra Hammaröbor har för förväntningar på kommunen. Vad de upplever när de tänker på Hammarö kommun och vad vi som anställda gör för att leva upp till de förväntningarna. Vårt varumärke Hammarö skapas på så vis av alla som bor och verkar i kommunen.

Även den interna förankringen är viktig för att ett varumärke ska anses som lyckat. Att de som är anställda och förtroendevalda i Hammarö kommun känner en stolthet och står för organisationens värderingar är en viktig del för varumärket.

Bakgrund till varumärket Hammarö kommun

För att komma fram till hur Hammarö kommun upplevs gick vi under våren 2017 ut och frågade våra Hammaröbor hur de skulle beskriva Hammarö kommun. Många beskrev Hammarö som en bra kommun att bo och leva i, en trygg och vacker plats. I sina beskrivningar av Hammarö nämnde nästan alla ordet ”Nära”. Nära till vattnet. Nära till naturen. Nära till staden. Nära till äventyr. Nära till varandra. Detta var något vi ville jobba vidare med och har därför utgått från era beskrivningar i Hammarö kommuns uppdaterade varumärke. Vi vill vara och förknippas med ”Hammarö nära dig!”

Hammarö nära dig!

Känslan av närhet har vi sedan arbetat vidare med i Hammarö kommuns varumärkesplattform och grafiska profil. En grafisk profil är de riktlinjer för hur kommunens trycksaker, marknadsföring och digitala enheter ska utformas så att de ger ett enhetligt intryck. Vi har utgått från en röd tråd i allt kommande material som färger, bilder, skyltar, affischer, annonser och digitala kanaler för att förstärka Hammarö kommun som avsändare i olika sammanhang.

Varumärket Hammarö kommun

Hammarö är en boendekommun. Här kan du leva, bo och andas ut. Det är invånarna som med gemensamma medel skapar möjligheterna för kommunens verksamhet där vi tillsammans arbetar för en god vardag och framtid för alla Hammaröbor, näringsliv och de som besöker Hammarö. På så vis hjälps vi åt att skapa en kommun som är nära dig.

Synliga förändringar

Redan nu har du som Hammaröbo eller besökare kunnat ana vissa förändringar i Hammarö kommuns profilering. Vi har bland annat justerat kommunens logotyp. Seglet har rätats upp och logotypen vilar nu med båda benen i Vänerns vågor. De nya logotypen är även i en annan blå nyans som är mer anpassad till både tryck och webb.
Våra nya färger är alla tagna från tillgångar som du finner runtomkring på Hammarö. Färger som Strand, Vasstrå, Vänern, Lupin och Klippa kommer användas i allt material, såväl trycksaker som arbetskläder.

Kommande ändringar kommer ske succesivt efter behov. Allt material som skyltar, trycksaker och arbetskläder kan inte bytas ut på en gång, men redan nu kan ni skymta vissa förändringar runt omkring på Hammarö. 

Sidan uppdaterad: 2021-11-30