Fältgruppen

Fältgruppen i Hammarö är socialtjänstens förebyggande och uppsökande enhet som vänder sig till ungdomar i åldern 12 till 18 år för att förhindra eller bryta en negativ utveckling. Fältgruppen finns där ungdomar befinner sig och samtalar med dem och ger råd och stöd för att skapa en trygg miljö för dem.

Ungdomar på promenad.

Vi består av två fältsekreterare som är en del av socialtjänsten. Vi vänder oss till dig som är i behov av råd, stöd och hjälp till förändring. Vi har sekretess men en anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid oro över en ungdoms välbefinnande som till exempel missbruk, brottslighet eller brister i omsorgen.

Du träffar oss på dagtid, kvällar och helger på fritidsgårdar, skolor, på stan eller vid olika ungdomsarrangemang. Vi arbetar runt om i kommunen. Var vi finns beror till viss del på vad som händer i kommunen.

Fältgruppen arbetar med:

  •  Uppsökande arbete genom vistelse ute i ungdomsmiljöer
  •  Information till skolor, föreningar med flera


Vi lyssnar, stöttar och hjälper

Vill du pratar med någon kan du gärna vända dig till oss. Vi finns för att lyssna, stötta och hjälpa dig! Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata och få hjälp om.

Har du några frågor som vi inte kan besvara, så hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Över 18 år?

Du som är mellan 18 till 25 år och behöver stöd från socialtjänsten är välkommen att höra av sig till individ och familjeomsorgens reception (IFO), 054- 51 51 85.

Är du förälder?

I arbetet att vara ett stöd för ungdomar är föräldrar viktiga! Fältgruppen kommer att kontakta föräldrar om vi blir oroade för en ungdom. Syftet med detta är att uppmärksamma och engagera föräldrar. Du som är förälder kan vända dig till oss om du är orolig för ditt barn och om ditt barn är ute och rör sig i fel umgänge.

Samarbete med andra aktörer 

Vi samarbetar tillsammans med många, vilket innebär att du kommer se oss ofta tillsammans med polis, securitas, fritidsledare, föreningar, skolor och andra inom socialtjänsten.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på fältgruppen!
054- 29 12 74 eller 070- 266 35 63

Sidan uppdaterad: 2023-01-26