Kommunernas Aktivitetsansvar (KAA)

Tre glada personer som går bredvid varandra och pratar.

Vilka omfattas av KAA?
Ungdomar 16-19 år som är folkbokförda i Hammarö kommun och som;

  • Inte genomför utbildning i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning
  • Inte har gymnasieexamen (studiebevis är inte examen) eller anpassad gymnasieskolebevis
  • Inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasie- eller anpassad gymnasieskola med godkänt resultat (exempelvis Folkhögskola allmän kurs)

Om du eller någon du känner omfattas av aktivitetsansvaret ta kontakt med KAA.

Kommunens ansvar
Hemkommunen skall löpande under året hålla sig informerad om vilken sysselsättning ungdomar 16-19 år har (Skollagen 29 kap 9§). Kommunen skall föra ett register över ungdomar som omfattas av KAA. Ansvarig personal arbetar under året på olika sätt för att identifiera ungdomar som tillhör KAA, kontakta ungdom/vårdnadshavare om ungdomen är under 18 år och erbjuda aktivitet.

Aktivitetsansvar
KAA erbjuder samtal i syfte att ta fram en individuell handlingsplan för att lättare göra stegförflyttningar mot individens mål. Handlingsplanen kan innehålla olika aktiviteter exempelvis, motiverande samtal, besök hos studie- och yrkesvägledare, studiebesök, information om arbetsmarknaden och hur man söker utbildning, arbete, praktik och friskvård.

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
Niklas Mitander
Kommunernas aktivitetsansvar

Mejla mig: niklas.mithander@hammaro.se
Ring mig: 054-515628 eller 073-063 32 14
Hälsa på mig: Mörmovägen 5, 663 21 Skoghall

Sidan uppdaterad: 2023-10-24