Personal

Anders Peterson, t.f kulturchef
Mejladress: anders.peterson@hammaro.se

David Nilsson
, gitarr
Mejladress: david.nilsson@hammaro.se

Ebba Erikzén Hermond, cello
Mejladress: ebba.erikzen-hermond@hammaro.se

Elin Prim, tvärflöjt
Mejladress: elin.prim@hammaro.se

Eva-Mi Tapper, drama
Mejladress: eva-marie.tapper@hammaro.se

Ingrid Sandén, piano, fördjupningslinje och kör
Mejladress: ingrid.sanden@hammaro.se

Louise Vallgren, klarinett, saxofon och orkesterledning
Mejladress: louis.vallgren@hammaro.se

Mattias von Wachenfeldt, akustisk gitarr 
Mejladress: mattias.von-wachenfeldt@hammaro.se

Niklas Lindholmbrassinstrument: trumpet, trombon, valthorn och ensemble
Mejladress: niklas.lindholm@hammaro.se

Peter Kronlöw, akustisk gitarr och sång
Mejladress: peter.kronlow@hammaro.se

Sebastian Pedernera, slagverk
Mejladress: sebastian.pedernera@hammaro.se

Wanja Reese, altfiol, violin och olika stråkensembler
Mejladress: wanja.reese@hammaro.se

Wiktor Matslova, brukspiano, musikteori och gehörslära
Mejladress: wiktor.matslova@hammaro.se

 

Sidan uppdaterad: 2023-04-11