Socialjour

Personer och familjer som behöver akut hjälp när socialkontoret har stängt har möjlighet att kontakta socialjouren i Karlstad.

Akut hjälp – socialjouren

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när din hemkommuns socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens vanliga öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.
Socialjouren kommer att ha aktiv tjänstgöring även dagtid midsommarafton den 25 juni. 

Socialjourens öppettider

Söndag – torsdag: 16:30-00:00
Fredag – lördag: 16:00-01:30

Kontakta socialjouren

Telefonnummer: 054-540 54 14, 054-540 50 54
Faxnummer: 054-10 05 42

För att kontakta socialjouren vid akuta ärenden på andra tider än de ovan, ring 112.

Sidan uppdaterad: 2021-07-02