Socialjour

Personer och familjer som behöver akut hjälp när socialkontoret har stängt har möjlighet att kontakta socialjouren i Karlstad.

Akut hjälp – socialjouren

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när din hemkommuns socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjourens ordinarie öppettider

Söndag – torsdag: 16.30-00.00
Fredag – lördag: 16.00-01.30

Kontakta socialjouren

Telefonnummer: 054-540 54 14, 054-540 50 54

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.  

 

 

Sidan uppdaterad: 2024-01-02