Reningsverk

Hammarö kommun har två kommunala reningsverk. Vidöns avloppsreningsverk (ARV) är det största verket, det mindre är Sättersvikens ARV. Tillsammans har de en kapacitet att rena avloppsvatten för strax under 20 000 personekvivalenter.

Reningsverk

Studiebesök på reningsverket

VA-verksamheten tar emot studiebesök på Vidöns avloppsreningsverk. Skolklasser, föreningar med mera kan besöka oss för att ta del av vårt arbete med att rena avloppsvattnet. Vi tar emot studiebesök från grupper i alla åldrar från mellanstadiet och uppåt. Gruppen bör inte vara större än 10–15 personer för att vi ska kunna ta hand om er på bästa sätt.

Vill du boka ett studiebesök, kontakta oss ett par veckor i förväg via e-post reningsverket@hammaro.se

Hur renas avloppsvattnet?

Det finns en stor variation på tekniska lösningar men all rening av avloppsvatten omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening i olika steg.

Mekanisk rening

Den mekaniska reningen börjar med ett rensgaller. Där fastnar toapapper och skräp. Detta bränns och blir till fjärrvärme. Därefter är det dags för sandfång och försedimentering, där sand och tyngre partiklar som smitit genom rensgallret, sjunker till botten. Från sandfånget pumpas sanden till en sandtvätt där den tvättas och läggs i container. Slammet som tas omhand i försedimenteringen pumpas till en gravitationsförtjockare och sedan till slamlagret.

Biologisk rening

I den biologiska reningen äter en mängd mikroorganismer upp det syreförbrukande materialet i avloppsvattnet, till exempel avföring. Mikroorganismerna blir flera och mer aktiva när de får tillgång till mycket syre i luftningsbassängerna och det bildas slam.

Slammet ihop med mikroorganismer sjunker till botten där skrapor samlar ihop det. Den största delen av slammet pumpas tillbaka till luftningsbassängen. Här kan mikroorganismerna på nytt äta inkommande syreförbrukande material. En mindre del av slammet lämnar reningsprocessen. Det hamnar då i försedimenteringen. Det allt renare vattnet fortsätter mot den kemiska reningen.

Kemisk rening

I den kemiska reningen droppas en fällningskemikalie i vattnet. Fällningskemikalien ska ta hand om de föroreningar, framför allt fosfor, som finns kvar i vattnet. Den bildar små klumpar, som kallas flockar, med föroreningarna. Flockarna är tyngre än vatten, så de sjunker till botten som slam i en slutsedimenteringsbassäng. Slammet skrapas ihop och pumpas till en gravitationsförtjockare och sedan till slamlagret.

Sidan uppdaterad: 2024-01-23