Parkering och parkeringstillstånd

I Hammarö kommun är det gratis att parkera, men 24-timmarsregeln gäller i hela kommunen där inget annat föreskrivs. 24-timmarsregeln innebär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn, därefter måste du flytta din bil.

Det är förbjudet att parkera i terrängen.  

I Hammarö kommun sköts parkeringsövervakningen av en entreprenör. Om du har frågor om bevakningen är du välkommen att ringa kontakcenter på telefonnummer 054-51 50 00.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. 

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade, som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du är folkbokförd. Kommunens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.
Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

Du hittar blanketten för ansökan i våra e-tjänster. Ansökan kan lämnas eller skickas till kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2023-06-19