Miljöskydd

Miljöbalken är den lag som har regler som gäller för alla verksamheter och åtgärder, som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Det spelar ingen roll om det är ett företag eller en privatperson, miljöbalken gäller för oss alla.

Familj står vid klipporna och blickar ut över sjön
Dekorativ bild

Tillsyn 

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen av miljöskydd i kommunen.
Förvaltningens beslutande organ är miljö- och byggnadsnämnden, som normalt sammanträder 10 gånger per år.

Rådgivning till enskilda och företag utgör en stor del av miljöskyddsarbetet för förvaltningens personal, men förvaltningen ska också genom exempelvis inspektioner, bedöma om det finns risk för skador på miljön. 

Om det behövs kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om åtgärder eller förbjuda viss verksamhet.

Förutom reglerna i miljöbalken kan regeringen och centrala myndigheter, till exempel Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, med stöd av miljöbalken besluta om förordningar och föreskrifter inom olika områden.

Kommunerna har också viss möjlighet att anta egna lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
De lokala föreskrifterna för Hammarö kommun kan du läsa här.  
Sidan uppdaterad: 2023-06-13