Ordförandeklubba på bord

Politik och demokrati

Här hittar du information om Hammarö kommuns politiska organisation. Du kan läsa protokoll från sammanträden och om politiken i kommunen.  

Hammarö kommun styrs av politiker som är valda av folket. Alla åtta riksdagspartier finns representerade. De flesta politiker i Sverige är politiker på sin fritid. Så är det även i Hammarö. I kommunen finns en politiker som får arvode för heltid, och det är kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Solweig Gard.   

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-01-17