Våra avtal

Kommunens upphandlade ramavtal och avtal hittar du i vår avtalsdatabas.

Kommunen har också möjlighet att avropa på Sveriges kommuners och regioners inköpscentrals (Adda) ramavtal, så vi har inte upphandlat alla avtal själva.

Sidan uppdaterad: 2023-01-26