Dödsfall och begravning

I samband med dödsfall kan det uppstå situationer som är svåra att hantera. En sådan situation kan uppstå om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden. Om detta inträffar kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten, socialförvaltningen.

Dödsboanmälan och begravning

Bistånd kan beviljas till mellanskillnaden mellan tillgångarna i dödsboet och den av socialförvaltningen bestämda begravningskostnaden. Handläggare på socialtjänsten kan hjälpa till med lösningar på ekonomiska och praktiska problem.

Tillgångar

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen och andra kostnader som hör ihop med dödsfallet, till exempel sten, uppsägningshyra och vårdkostnader till kommun och landsting. 

Fastighet, tomträtt och bostadsrätt

Finns det en fastighet eller tomträtt ska det inte göras någon dödsboanmälan. I vissa fall ska man göra en dödsboanmälan om det finns en bostadsrätt. Det aktuella marknadsvärdet är avgörande här. Man kan få hjälp med värdering av lösöret. Är man osäker kan man kontakta socialtjänsten för råd. 


Räkningar till dödsboet

Om det kommer räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar kontaktar anhöriga fordringsägarna och meddela detta. När dödsboanmälan är registrerad hos skattemyndigheten skickar de anhöriga en kopia till varje fordringsägare. Alla skulder, utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman, avskrivs om det saknas tillgångar.


Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar endast räcker till kostnader i samband med  begravningen. En dödsboanmälan görs av boutredare på arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad som nås via telefonnummer 054-540 00 00. Anmälan bör lämnas in senast två månader från dödsdagen. Boutredaren skickar dödsboanmälan till skattemyndigheten.    

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-05-04