Psykosenheten

Vilka kan vända sig hit?
Patienter med primär psykossjukdom kan vända sig till oss. Vi tar också emot första-gångsinsjuknade patienter med misstänkt primär psykossjukdom.   

Vilka jobbar här? 
På enheten arbetar skötare, sjuksköterskor och kurator. Vid behov ingår också insatser av läkare, psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, som organisatoriskt hör till andra enheter inom psykiatriska öppenvården i Karlstad.

Vad gör vi?
Vi arbetar med utredning och behandling. En viktig del i arbetet är samverkan med anhöriga/närstående och kommunen. För patienter där det finns misstanke om nyupptäckt psykos finns ett kristeam.

Sidan uppdaterad: 2022-11-01