Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS ger råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetar med riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vårdkvalitén. Det är också masen som ska se till att det finns rutiner för att hantera avvikelser och klagomål och som anmäler till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria, om en patient utsatts för allvarlig skada eller risk för skada i samband med vård och behandling.  

Sidan uppdaterad: 2022-05-05