Landsbygdsutveckling - Leader Närheten

Leader Närheten fördelar stöd till spännande projekt inom kommunerna Hammarö, Karlstad, Grums, Kil och Forshaga i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen. Du som har en projektidé inom landsbygdsutveckling kan söka medel från Leader Närheten.

Naturbild med vatten, klippor och buskage

Stöd till projekt för landsbygdsutveckling

Leader Närheten är ett av landsbygdsprogrammet inom EU och arbetar utifrån ett lokalt perspektiv med att förmedla stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt inom Karlstad, Grums, Hammarö, Kil och Forshaga kommuner. Arbetet bedrivs genom leadermetoden som bygger på ett partnerskap mellan ideella krafter, näringslivet och det offentliga samhället. 

Syftet är att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala idéer och initiativ. Lokala krafter kan söka, och få stöd från projektet för att realisera sina drömmar inom följande insatsområden:

  • Hållbar besöksnäring inom natur och kultur
  • Infrastruktur och service
  • Hållbar omställning och hållbart naturbruk
  • Integration, jämlikhet, jämställdhet och ungdomsarbetslöshet
  • Företagande
  • Föreningsliv och ökad livskvalitet

Aktuella projekt på Hammarö

Under 2022 startar projektet Destination Härliga Hammarö där syftet är att utveckla och lyfta besöksnäringen i Hammarö kommun. Projektet är ett samarbete mellan företag och näringsliv, Hammarö kulturbygd, föreningar och organisationer men även tjänstepersoner och politiker i kommunen. 
Läs mer om Destination Härliga Hammarö här.

Vilka drömmar vill du förverkliga?

Läs mer om stödet och hur du går tillväga med en ansökan genom att klicka på länken nedan:
Här kan du läsa mer om Leader Närheten.  

Film: Om leadermetoden och dess betydelse för lokalt ledd utveckling

Kontakt
Hammarö kommun
Annika Axelsson, näringslivsansvarig
Telefon: 054-51 56 19
Mejl: annika.axelsson@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2022-03-17