Miljö- och byggförvaltningen

Inom miljö- och byggförvaltningens arbetar vi att bereda ärenden till miljö- och byggnadsnämnden. Vi är främst inriktade på tillsyn av olika anläggningar och verksamheter och att de följer de olika lagar som finns. Vid sidan av myndighetsrollen har förvaltningen också en viktig roll som rådgivare till företag, organisationer och enskilda Hammaröbor.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25