Anmälan om missbruk

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Är du orolig för att du eller någon annan dricker för mycket? Har du vuxit upp med missbruk och beroende i familjen?

Medarbetarsamtal mellan en man och en kvinna

Vår öppenvård bedriver kartläggning, rådgivning, psykosocial behandling utifrån metoder som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Vem kan söka hjälp?

Alla som är 18 år och äldre och bor i Hammarö kommun är välkomna att kontakta Individ och familjeomsorgens reception på telefonummer 054-51 51 85. 

Vi erbjuder:

 • Kartläggning/utredning och bedömning av missbruks- och beroendeproblematik.
 • Samtalsbehandling och motiverande samtal.
 • 12 stegsbehandling
 • Återfallsprevention
 • Anhörigstöd ges i grupp och i enskilda samtal.

Kompetens i verksamheten:

 • Alkohol- och drogterapeut
 • Boendestödjare
 • Socialsekreterare


Vi samarbetar med:

Beroendecentrum, Beroendeenheten Vårdcentralen Skoghall, Region Värmland i medicinska frågor:

 • Medicinska bedömningar
 • Vårdplanering
 • Abstinensbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Drogscreening och provtagning

Övrigt:

 • Rådgivning
 • Drogtester

 

Sidan uppdaterad: 2023-01-18