Anmälan om missbruk

Har du eller någon närstående problem med alkohol, droger eller spel? Är du orolig för att du eller någon annan dricker för mycket? Har du vuxit upp med missbruk och beroende i familjen? Då kan du ta kontakt med vår mottagningsenhet. Våra socialsekreterare brukar då boka en tid för personligt möte med dig. Om det sedan inleds en utredning brukar socialsekreteraren använda ASI (ett utredningsinstrument) för att kunna bedöma vilket behov som just du har för att sedan kunna fatta beslut om en eventuell insats. Vår Öppenvård bedriver kartläggning, rådgivning, psykosocial behandling utifrån metoder som rekommenderas i nationella riktlinjer. Öppenvården jobbar med både missbruk/beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel. På öppenvården kan du som närstående också få hjälp vid missbruk/beroendeproblematik. Öppenvården erbjuder då anhörigstöd, familjesamtal och BRA samtal (barns rätt som anhöriga).

Medarbetarsamtal mellan en man och en kvinna

Vem kan söka hjälp?

Alla som är 18 år och äldre och bor i Hammarö kommun är välkomna att kontakta mottagningsenheten på Individ och familjeomsorgen. 

Vi erbjuder:

 • Kartläggning/utredning och bedömning av missbruks- och beroendeproblematik.
 • Samtalsbehandling och motiverande samtal.
 • 12 stegs behandling
 • Återfallsprevention
 • Stöd till närstående, enskilt, familj och ibland i gruppformat.


Vi samarbetar med:

Beroendecentrum, Beroendeenheten Vårdcentralen Skoghall, Landstinget i Värmland i medicinska frågor:

 • Medicinska bedömningar
 • Vårdplanering
 • Abstinensbehandling
 • Läkemedlesnedtrappning
 • Drogscreening och provtagning

Kompetens i verksamheten:

 • Alkohol- och drogterapeut
 • Behandlingskonsulent
 • Socialsekreterare


Övrigt:

 • Rådgivning
 • Drogtester

 

Sidan uppdaterad: 2021-04-22