Invasiva främmande arter

Vad är invasiva främmande arter?

Främmande arter är arter och underarter av djur, växter, svampar eller mikroorganismer som under historisk tid inte har förekommit naurligt i Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde.

Vissa främmande arter sprider sig snabbt i den nya miljön och kan orsaka problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas "invasiva främmande arter".

Hur ska invasiva främmande växtarter hanteras?

Om man har mindre mängder växtavfall från invasiva främmande arter ska det helst läggas i dubbla påsar som försluts, och sedan slängas i det egna sopkärlet.

Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas noga och lämnas som brännbart avfall på återvinningscentralen. Observera att växtavfallet inte ska läggas i fraktionen för kompost på grund av spridningsrisken.

Det är under transport och hantering av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transport. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.

Till höger kan du ladda ned faktablad från Naturvårdsverket om några av de invasiva främmande växter som är mest relevanta för vår region.

Sidan uppdaterad: 2022-03-30