Rätt bränsle vid eldning

Det har mycket stor betydelse vad du eldar med för bränsle.

Ju torrare och renare bränslet är, desto bättre blir förbränningen och därmed minskar utsläppen av skadliga ämnen.

  • Elda endast torr och ren ved. 
    Veden bör ha torkat under tak i minst ett år innan den används och inte ha en fukthalt på mer än 20%.
  • Ved från lövträd ger mindre utsläpp än ved från barrträd.
  • Pellets är ett bra bränsle. 
    Pellets är dessutom ganska smidigt att hantera och kan matas automatiskt.

Självklart ska man inte elda med avfall eller behandlat trä, det är förbjudet och av goda skäl. 
Sopor (till exempel emballage av plast) kan innehålla produkter som ger mycket skadliga rökgaser.
Man får heller inte elda med spånplattor, impregnerat eller målat virke, beroende på att giftiga ämnen, som till exempel arsenik och olika tungmetaller, frigörs och följer med rökgaserna ut.

Giftiga ämnen gör också askan giftig och olämplig att sprida i trädgården!

Eldning får heller inte vara ett sätt att göra sig av med hushållsavfall, vare sig det är miljöfarligt eller inte.   

Sidan uppdaterad: 2022-10-06