Miljö- och hälsoskydd

På miljö- och byggförvaltningen arbetar vi med frågor som rör miljö och hälsa för dig som bor på Hammarö.

Flera personer sitter på klipporna vid det stilla vattnet.

Det övergripande målet är att verka för en god livskvalitet för Hammarö kommuns invånare och arbetsfältet är mycket brett. 

Miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning är en myndighet.
En mycket viktig uppgift för förvaltningen är att lämna råd och upplysningar till allmänheten och företag i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

I huvudsak arbetar miljö- och byggförvaltningens miljöinspektörer inom fyra huvudområden: 

  • Miljöskydd
  • Hälsoskydd
  • Livsmedel 
  • Alkohol och tobak
 
Läs mer om miljö- och byggförvaltningens arbete här.
Sidan uppdaterad: 2022-12-19