Tillfälligt serveringstillstånd

Om du ska servera alkohol under en begränsad tid, kanske en konsert, festival eller fest för firman eller föreningen, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol. Tänk på att söka i god tid!

Ett tillfälligt serveringstillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.

Du behöver ansöka minst sex veckor innan evenemanget äger rum, för att din ansökan ska hinna utredas.

Om du redan har ett tillstånd

Du måste söka oavsett om du har ett tillstånd sedan tidigare eller inte. 
Du kan till exempel vara en etablerad krögare som vid en festival vill servera alkohol på en annan plats än din restaurang.
Utredningen går oftast snabbare om du redan har ett tillstånd.

Information och regler

Enligt Hammarö kommuns riktlinjer, kan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten gälla enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod. Alkoholserveringen ska ingå i ett evenemang.
Normalt medges tillfälliga tillstånd under högst 5–7 dagar per arrangemang.
Servering av spritdrycker medges normalt inte vid tillfällig servering till allmänheten.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, kan endast omfatta en dag i taget och det kan meddelas till samma arrangör vid högst 12 tillfällen under ett år.
För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap, krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget.
Att ex. sälja biljetter som förköp till ett evenemang räknas inte som ett slutet sällskap.

Lagad eller tillredd mat ska alltid serveras.

Innan du ansöker

Vem kan söka?

Du ansöker om serveringstillstånd i din juridiska person, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Du kan också ansöka om tillstånd i din enskilda firma eller som förening.

Du ska visa att du är lämplig

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd.
Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen.
Det kan komma att krävas att du ska skriva ett kunskapsprov. Det bokas i så fall med din alkoholhandläggare, som är den som avgör om prov ska skrivas.

När gäller tillståndet?

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den mark, lokal eller det område som står i beslutet.
Om arrangemanget, exempelvis festivalen, flyttas gäller inte tillståndet längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd.

Ansökan

Miljö- och byggförvaltningen utreder din ansökan.
Kom ihåg att ha alla papper klara när du ansöker. Genom att noga läsa igenom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan, kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar.
Normalt räknar vi med att handläggningen av ett tillfälligt tillstånd tar mellan 6-8 veckor från det att ansökan är komplett.

Ansökningsavgift

För prövningen av din ansökan, tar vi ut en avgift. Den ska betalas i förskott innan prövningen påbörjas.
Hur du gör för att betala din avgift och hur mycket du ska betala, kan du hitta information om här.

Sidan uppdaterad: 2023-05-02