Särskilt boende

När behovet av tillsyn eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet finnas möjlighet att ansöka till en särskild boendeform.

Exteriör bild på Entrén på Djupängens äldreboende
 Den särskilda boendeformen är ett bistånd enligt socialtjänstlagen och bedöms utifrån aktuellt behov. Med särskilt boende menas de äldreboenden som kommunen ansvarar för. Kommunen har även ansvar för hälso- och sjukvården samt rehabilitering i dessa boendeformer. På våra boende finns personal dygnet runt.
 
På Hammarö kan vi i mån av plats erbjuda särskilt boende på Djupängen.
Läs mer om det särskilda boendet på Djupängen 

För ytterligare information och ansökan, kontakta våra biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter 054-51 50 00.
 

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att betala ditt boende. Bostadstillägget är skattefritt och cirka 250 000 pensionärer har det idag.

Länk med information om bostadstillägg

Sidan uppdaterad: 2024-04-16