Operativa gruppen för trygghet

Kommunens operativa grupp för trygghet jobbar för ett tryggt och säkert Hammarö. I arbetet ingår att samordna och synliggöra kommunens säkerhetsarbete.

Flera personer sitter på klipporna vid det stilla vattnet.

Gruppens mål är att jobba för en ökad trygghet för de som bor, verkar och vistas i kommunen. I arbetet ingår även mer kraftfulla och samlade åtgärder för att öka tryggheten. 

Arbetet i gruppen är en samverkan mellan representanter från socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, serviceförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, polisen, räddningstjänsten, och Hammaröbostäder. 

2023 års trygghetsarbete

Under 2023 arbetar gruppen med:

  • Trygghetsvandringar
  • Drogförebyggande arbete för vårdnadshavare 
  • Information på skolor, kommunpolisen 
  • Vuxna på stan 
  • Arbete efter modellen SSPF 
Sidan uppdaterad: 2023-11-15