Operativa gruppen för trygghet

Kommunens operativa grupp för trygghet ska samordna och synliggöra kommunens säkerhetsarbete.

Flera personer sitter på klipporna vid det stilla vattnet.

Gruppens mål är att jobba för ökad trygghet för de som bor, verkar och vistas i kommunen. Men även mer kraftfulla och samlade åtgärder för ökad trygghet. 

Arbetet i gruppen är en samverkan mellan representanter från socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, serviceförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, polisen, räddningstjänsten, och Hammaröbostäder. 

2023-års trygghetsarbete

Under 2023 arbetar gruppen med:

  • Trygghetsvandringar
  • Drogförebyggande arbete för vårdnadshavare 
  • Information på skolor, kommunpolisen 
  • Vuxna på stan 
  • Arbete efter modellen SSPF 
Sidan uppdaterad: 2023-09-12