Stipendier, utmärkelser & fonder

Hammarö kommun delar varje år ut stipendier och utmärkelser. Stipendiaterna utses i november varje år. Nominering sker löpande under året, dock senast i oktober. Skicka din ansökan med motivering till mejl: service@hammaro.se

Stipendier

Ung ledare
Utmärkelsen tilldelas en eller flera (delat) unga ledare som via ansökan/nominering beskrivit önskemål om utbildning. De nominerade ska vara verksamma i Hammaröförening, och där ha visat gott ledarskap och engagemang. Stipendiet kan täcka utbildningskostnad, resor och logi.

Utmärkelser

Årets idrottsprestation
Tilldelas den individuelle idrottare eller det lag som nått framgång på minst nationell nivå. Utmärkelsen utgör stipendium på 6 000 kronor och tilldelas den individuelle idrottare eller det lag som nått framgång på minst nationell nivå. 

Pristagaren ska ha tydlig koppling till Hammarö kommun via födsel, uppväxt, boende, vara fostrad i, eller representera en Hammaröförening. Pristagaren ska vara en god representant och ambassadör för kommunen, och ett föredöme för kommunens ungdomar.

Årets ledare
Utmärkelsen utgör stipendium på 3 000 kronor samt diplom/minnesblankett. Årets ledare tilldelas den som gjort värdefulla, oegennyttiga insatser inom föreningslivet i Hammarö kommun under året. Särskild hänsyn tas till mångårigt ledarskap och arbete med barn och ungdom.

Sidan uppdaterad: 2023-08-31