Språk- och matematikutvecklare

Språkutvecklarens uppdrag är att utveckla språkliga miljöer tillsammans med skolledning och övriga personalgrupper på skolan. 

Matematikutvecklarens uppdrag är att utveckla undervisning och matematiska miljöer tillsammans med skolledning och övriga personalgrupper på skolan inom bildningsförvaltningens läroplansstyrda verksamheter med barn och ungdomar.

Ett huvuduppdrag är att arbeta med kommunövergripande uppföljnings- och analysarbete på enhetsnivå för att systematiskt förbättra för alla barn och elever. Handledning erbjuds i förskola och skola på uppdrag av rektor. Utgångspunkten i arbetet är baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

Du är välkommen att höra av dig om du har funderingar eller frågor. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-06-22