Nätverk och projekt

Kontakter är viktigt för att du som företagare ska kunna växa och utvecklas. Hammarö kommun vill skapa mötesplatser och nätverk för näringslivet där företag kan träffas för att byta erfarenheter med varandra. Men också för att skapa nya affärsmöjligheter och jobbtillfällen.

Möte på kontor.

Företagsfrukostar

Genom våra företagsfrukostar och föreläsningar kan du som företagare få tips och råd för att stärka den egna verksamheten och knyta nya kontakter. 

Näringslivsforum

Näringslivsforum i Hammarö kommun består av företagare och representanter från både politiken och tjänstepersoner och det ska vara en arena för samtal mellan kommunens ledning och företrädare för det samlade näringslivet.
Läs mer om Näringslivsforum.

Landsbygdsutveckling Leader Närheten
Leader Närheten fördelar stöd till spännande projekt inom kommunerna Hammarö, Karlstad, Grums, Kil och Forshaga i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen. Du som har en projektidé inom landsbygdsutveckling kan därför söka medel.
Läs mer om Leader Närheten.

Vill du ha fortlöpande information om näringslivet?

Prenumerera på våra näringslivsnyheter för att hålla dig uppdaterad om vad som händer för företagare i kommunen.
Klicka här för näringslivsnyheter.

 

 

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-03-17