Startsida Hammarö

Alla Besöka Prenumerera
 • 2024-04-16 Så här påverkas Hammarö kommun av den eventuella strejken
  Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk. Strejken börjar torsdag den 18 april kl.07.00 och pågår fram tills att en överenskommelse sker. Alla kockar, ekonomibiträden och lokalvårdare som är medlemmar i Kommunal och som jobbar inom förskola och skola i vår kommun är uttagna i strejken. Därför påverkar det hela vår verksamhet inom förskola, skola och fritidshem. Även lokalvården i kommunens övriga lokaler påverkas.
 • 2024-04-02 Pernilla Engqvist Widegren ny förvaltningschef bildning i Hammarö kommun
  Rekryteringen av ny förvaltningschef bildning i Hammarö kommun är nu klar. Uppdraget går till Pernilla Engqvist Widegren som påbörjar sin nya anställning 1 juni 2024.
 • 2024-03-27 Kommunfullmäktige har antagit en strategisk lokalförsörjningsplan för Hammarö kommun
  På måndagens kommunfullmäktigesammanträde antogs en strategisk lokalförsörjningsplan för Hammarö kommun. Syftet med planen är att ge förutsättningar för att planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov på kort och lång sikt. Samtliga nämnders prioriterade behov av lokaler från idag och de kommande 10 åren finns beskrivna tillsammans med åtgärdsförslag utifrån verksamhetsperspektiv och teknisk status. Planen ska utgöra ett underlag inför långsiktig budget- och investeringsplanering för kommunens samlade lokalbehov.
 • 2024-03-26 Sophämtning och öppettider i påsk
  Vi är inne i påskveckan och närmar oss påskhelgen med flera helgdagar som påverkar våra öppettider en hel del. Bland annat stänger kontaktcenter klockan 12:00 på skärtorsdagen. Sophämtningen körs dock som vanligt under påsken vilket innebär att det töms både långfredagen och annandag påsk.
 • 2024-03-21 Elevrådet besökte nya Mörmoskolan 7-9
  Igår besökte elevrådet på Mörmoskolan 7-9 sin snart färdigbyggda skola. Eleverna fick gå runt i de olika lokalerna och den nya utomhusmiljön. När projektledaren Stina Jordell ställde frågan om de ser fram emot att börja i den nya skolan, var det enhälliga svaret ”jaaa”.
 • 2024-03-20 Kommunstyrelsen 18 mars
  På måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade kommunstyrelsen bland annat om ett yttrande gällande Karlstads kommuns översiktsplan 2050 som är utställd för granskning. Synpunkter som kommunstyrelsen valde att lyfta handlar främst om vikten av samarbete gällande vägar, trafik och transporter. Hammarö kommun är med sitt läge beroende av väl genomtänkta kommunikationsstråk som främjar långsiktigt hållbara och tillgängliga person- och godstransporter.
Fler nyheter