• 2016-08-24 Invigning av Hammarö Skärgårdsmuseums nya utställning
    Vi bjuder in till invigning av Hammarö Skärgårdsmuseums nya utställning ”Livet på Värnens fyrplatser” lördag 27 augusti i samband med Vänerveckan. En utställning som handlar om hur det var att leva på otillgängliga platser i Vänern.
  • 2016-08-24 Bildningsnämnden i korthet
    Under måndagens möte 22 augusti behandlades bland annat följande frågor:
  • 2016-08-23 Information om VA arbeten Östra Bärstad
    Under hösten 2016 kommer NCC att utföra åtgärder på ledningsnätet inom området Östra Bärstad. Befintliga ledningar har brister och omläggning av vissa sträckor är därför nödvändig. Åtgärder kommer att utföras på Tranbärsvägen, Lingonvägen och Smultronvägen. Ledningsombyggnaden sker i samråd med Hammarö kommun och HSB.
Fler nyheter