• 2019-10-22 Annebergs förskola
    Den 30 september tog kommunfullmäktige i Hammarö kommun beslut om att bygga en ny förskola på Anneberg för 180 barn. Byggstarten planeras till januari 2020 och i mars/april 2021 ska förskolan vara klar. Under hösten 2019 anläggs en ny väg för byggtrafik in på området. Det kommer påverka framkomligheten på nuvarande cykelbana. Mer information om gång- och cykelbana kommer inom kort.
  • 2019-10-21 Ny gång- och cykelväg vid Hammarlundens skola
    För att det ska bli tryggt för gående och cyklister, i samband med byggnationen av den nya F6-skolan, kommer vi anlägga en ny gång-och cykelväg längs med Lövnäsleden vid Hammarlundens skola.
  • 2019-10-21 Välkommen till kommunfullmäktige
    Måndag 28 oktober klockan 18:30 sammanträder Hammarö kommunfullmäktige i kommunhuset i Skoghall. Alla som vill är välkomna att lyssna till vad som sägs.
Fler nyheter