• 2020-08-04 Flyttplanering pågår
    Under september kommer inflyttningen på vårt nya boende på Djupängen ske. Vi jobbar för fullt med både personalplanering och för flytten av de boende. Både för att undvika onödig oro men också för att den ska vara så säker som möjligt ur ett smittspridningsperspektiv
  • 2020-08-03 Nu kan du som går på gymnasiet ansöka om busskort
    När du går på gymnasiet har du rätt till busskort för elevresor. Från och med läsåret 2020/21 kommer du som elev kunna välja om du vill ha ett traditionellt plastkort alternativt ett digitalt busskort i Värmlandstrafiks app i din mobiltelefon.
  • 2020-07-30 Uteträffar med öppna förskolan
    Med start i augusti planerar öppna förskolan på Mörmo Gård att starta upp uteträffar för barn och föräldrar.
Fler nyheter