• 2019-03-20 Trivsamma rum på Djupängens särskilda boende
    Det nya särskilda boendet på Djupängen ska stå klart under år 2020. För de som tagit vägen förbi kan man se att ett boende börjar växa fram. Inne i lokalerna händer det också grejer. För att redan nu visa på hur vissa rum i boendet kommer se ut har vi tagit fram interiörbilder.
  • 2019-03-18 Välkommen till kommunfullmäktige
    Måndag 25 mars klockan 18:00 sammanträder Hammarö kommunfullmäktige i kommunhuset i Skoghall. Alla som vill är välkomna att lyssna till vad som sägs.
  • 2019-03-18 Anhörigutbildning för dig som har en förälder med demens
    Torsdag 28 mars är du som har en förälder med en demensdiagnos eller minnesproblematik välkommen till en anhörigutbildning. Du kommer få lära dig mer om demenssjukdom och hur du som anhörig kan få stöd från kommunen.
Fler nyheter