• 2019-02-15 Individ- och familjeomsorgen i Hammarö kommun
    Förra veckan var det invigning för individ- och familjeomsorgens nyrenoverade lokaler på Mörmovägen 8 i Skoghall. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten och för de besökare som av någon anledning är i behov av stöd i sin vardag.
  • 2019-02-14 Byggnationsstart på Hammarlunden
    Måndag 18 februari kommer byggnation av två nya idrottshallar påbörjas på grusplanen vid Hammarlundens skola samt byggnation av ersättningsskola väster om befintlig skola. För att byggtrafik enkelt ska kunna ta sig till och från området och påverka skolvägarna så lite som möjligt kommer tillfälliga avfartsvägar anläggas från Lövnäsleden och Lövnäsvägen.
  • 2019-02-14 Vi önskar en fin alla hjärtans dag!
    Enligt en romantisk legend levde för många år sedan en ung man i Rom som hette Valentin. Det sägs att han vigde unga par mot kejsare Claudius vilja vilket berodde på att kejsaren ville ha ogifta krigare i sin armé. Valentin sattes i fängelse för att avrättas och gå martyrdöden till mötes men där träffade han fångvaktarens dotter som han blev förälskad i. Innan Valentin avrättades skrev han ett avskedsbrev till henne från "din Valentin". Brevet blev det första Valentinkortet som den unge Valentin lämnade efter sig den 14 februari.
Fler nyheter