• 2019-06-26 Barns Rätt som Anhöriga
    Det är många barn som är anhöriga till en förälder eller annan vuxen som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Individ- och familjeomsorgen inom Hammarö kommun jobbar aktivt med att stärka barns delaktighet, rätt som anhöriga och att de ska få information, råd och stöd vid behov.
  • 2019-06-25 Beslut budget 2020
    Igår, måndag 24 juni, tog kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2020. I beslutet ligger en skattehöjning med 1,50 kronor, besparingar samt investeringar för kommande år. Vill du läsa mer kan du ta del av handlingar och protokoll.
  • 2019-06-24 Sommartider hej hej sommartider
    Nu när det är sommar och snart semester för de allra flesta så vill vi informera om våra öppettider.
Fler nyheter