• 2018-03-21 Bildningsnämnden i korthet
    Under måndagens möte, 19 mars 2018, behandlades bland annat följande frågor.
  • 2018-03-20 VA-avstängning i Skoghalls centrum
    Centrumhållplatsen i Skoghall håller på att göras om vilket innebär att vatten- och avloppsnätet ses över i området. Närliggande hushåll kan bli berörda av att vattnet stängs av under arbetets gång fram till maj 2018.
  • 2018-03-19 Feriearbete för unga 2018
    Nu kan du som är född 2001 och 2002 söka feriearbete för unga i Hammarö kommun. Du måste vara folkbokförd i Hammarö kommun för att få feriearbete genom oss.
Fler nyheter