• 2018-01-22 Utställning ny översiktsplan
    Hammarö kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur vi vill utvecklas i framtiden samt hur mark- och vattenområden hos oss ska användas. Från 24 januari till 31 mars pågår utställning av den nya översiktsplanen.
  • 2018-01-22 Välkommen till kommunfullmäktige
    Måndag 29 januari klockan 18:30 sammanträder Hammarö kommunfullmäktige i kommunhuset i Skoghall. Alla som vill är välkomna att lyssna till vad som sägs.
  • 2018-01-19 Värmlands Framtid
    Värmlands Framtid är till för dig som är mellan 15 - 29 år och som varken arbetar eller studerar. Tillsammans vill vi hitta vägar för att du ska komma närmare arbete eller studier och så småningom egen försörjning. Syftet med Värmlands Framtid är att minska utanförskapet och arbetslösheten hos unga i kommunen.
Fler nyheter