• 2019-02-18 Sportlovsaktiviteter
    På måndag 25 februari är det äntligen är det dags för ett härligt sportlov. Här kommer en del tips på aktiviteter som finns att göra under lovet.
  • 2019-02-15 Individ- och familjeomsorgen i Hammarö kommun
    Förra veckan var det invigning för individ- och familjeomsorgens nyrenoverade lokaler på Mörmovägen 8 i Skoghall. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten och för de besökare som av någon anledning är i behov av stöd i sin vardag.
  • 2019-02-14 Byggnationsstart på Hammarlunden
    Måndag 18 februari kommer byggnation av två nya idrottshallar påbörjas på grusplanen vid Hammarlundens skola samt byggnation av ersättningsskola väster om befintlig skola. För att byggtrafik enkelt ska kunna ta sig till och från området och påverka skolvägarna så lite som möjligt kommer tillfälliga avfartsvägar anläggas från Lövnäsleden och Lövnäsvägen.
Fler nyheter