• Elever på byggarbetsplats 2024-03-21 Elevrådet besökte nya Mörmoskolan 7-9
  Igår besökte elevrådet på Mörmoskolan 7-9 sin snart färdigbyggda skola. Eleverna fick gå runt i de olika lokalerna och den nya utomhusmiljön. När projektledaren Stina Jordell ställde frågan om de ser fram emot att börja i den nya skolan, var det enhälliga svaret ”jaaa”.
 • 2024-03-06 Borrnings- och sprängningsarbete för nya VA-ledningar
  Med start på måndag 11 mars börjar ett borrnings- och sprängningsarbete inom skolområdet på Hammarlunden 7-9. Det är förberedelser för att kunna dra nya VA-ledningar till den nya skolan.
 • 2024-02-08 Interiör på plats i nya Mörmoskolan 7-9
  Här kommer en uppdatering från arbetet med Mörmoskolan 7-9, där det går framåt med det invändiga arbetet.
 • 2024-01-12 Pågående markberedning och snart tar bygget form
  Största delen av sprängningsarbetet är nu utfört på platsen där nya Hammarlunden 7-9 ska byggas. Markberedningen pågår för fullt och inom ett par veckor kommer bygget börja ta form.
 • 2023-08-18 Markarbetet för Hammarlundens nya 7-9 skola påbörjas
  Länsstyrelsen har godkänt kommunens dispenförfrågan om att flytta den fridlysta arten knärot från platsen där den nya högstadieskolan ska byggas. Därför kommer avverkning av skog att påbörjas under vecka 34. Delar av området är redan inhägnat men under vecka 33 kommer även gång- och cykelvägen, längs med Lövnäsvägen, att stängas av och ledas om. Väganvisningar med skyltar kommer att sättas upp på plats. Se karta längre ner på sidan.