• 2021-09-28 Ny infartsväg påverkar befintlig gång- och cykelväg
  Idag har arbetet med att anlägga en ny infartsväg, från rondellen vid Rosenlund in mot idrottshallarna, på Hammarlundens skolområde påbörjats. Arbetet påverkar den befintliga gång- och cykelvägen som kommer behöva ledas om.
 • 2021-09-20 Barnen poppade igång invigningen av Annebergs förskola
  Det var en tydlig feststämning på invigningen av Annebergs förskola som ägde rum under måndagen. Politiker och tjänstemän höll tal och klippte band samtidigt som barnen firade in förskolan med partypoppers, ballonger och såpbubblor.
 • 2021-09-17 Sprängningsarbete  måndag 20 september
  Det behövs göras ytterligare sprängningsarbete på skolområdet för Götetorp. Vibrationsmätare är utplacerade där behov finns och varningssignaler kommer gå ut före och efter sprängningen. Arbetet utförs under måndag 20 september.
 • 2021-08-23 Sprängningsarbeten Götetorp
  Under vecka 34 och troligtvis även vecka 35 så kommer det utföras sprängningsarbeten vid Götetorp. Vibrationsmätare är utplacerade där behov finns.
 • 2021-06-29 Rivningsarbete under v.27-31
  Det har blivit dags att riva den gamla skolbyggnaden på skolområdet vid Götetorp. Under vecka 27-28 kommer rivningsarbetet påbörjas invändigt för att sedan övergå till utvändig rivning under veckorna 29-31. Det kommer att förekomma störande ljud från rivningsarbetet och främst från den exteriöra rivningen. Även ökad byggtrafik till området kommer förekomma då rivningsmassorna ska fraktas bort. Vibrationsmätare är placerade på de hus som anses behöva det.