• Utomhs, 3D bild av byggnad. I förgrunden grönska. I bakgrunden en större skolbyggnad. 2023-06-15 Hammarö kultursatsar – renovering av kulturskolan påbörjad
    Kultur är något som gynnar alla åldrar. På Hammarö påbörjades i dagarna en renovering av kulturskolans lokaler. Renoveringen omfattar dels en uppgradering av Gunnar Turesson-salen (Hammarös största aula och arena för musikevenemang), dels en renovering av kulturskolans lokaler. En välkommen nyhet är bland annat en helt ny cafédel som byggs till.
  • 2023-06-09 Byggområdet inhägnas och grindar för säker passage monteras upp
    Från och med måndag den 12 juni inhägnas Kulturskolan och delar av gång- och cykelvägen spärras av med grindar som öppnas och stängs när byggfordon passerar. Detta kan göra att det tidsvis tar lite längre tid att passera och du får vänta vid grinden när byggfordon ska in och ut från byggområdet.