Ny vattenreservoar

Enligt ett vattenleveransavtal med Karlstads kommun ska Hammarö kommun ta fram en projektplan för att bygga en ny vattenreservoar. Under våren 2024 beslutar kommunfullmäktige om vilken typ av vattenreservoar som ska byggas.

Vattentorn med gröna träd i förgrunden.
Foto: Gamla vattentornet i Skoghall.

Bakgrund

Det kommunala dricksvattnet köps, sedan 70-talet, från Karlstads kommun. Sedan det gamla vattentornet togs ur bruk 2019 har belastningen på Sörmoverket ökat och i det nya vattenleveransavtal som skrevs mellan kommunerna hösten 2020 ingick det ett krav på att Hammarö kommun behöver ha ett utjämningsmagasin, en vattenreservoar. Under 2023 presenterade Hammarö kommun för Karlstads kommun en tidsplan som löper över 5 år för att bygga en ny vattenreservoar.

Varför behövs det en vattenreservoar?

Den främsta uppgiften för en vattenreservoar är att utjämna skillnaden mellan vattenverkets produktionstakt och den takt som hushållen konsumerar vatten. Ett vattenverk vill helst producera dricksvatten i en jämn takt, medan vi konsumenter använder vatten när vi behöver den. När konsumtionen är högre än produktionen hjälper vattenreservoaren till att förse oss med vatten och när konsumtionen är lägre fylls reserverna på igen. I vårt fall är det Karlstads kommuns vattenverk i Sörmon som vår vattenreservoar hjälper till att utjämna.

Beslut om vattenreservoar

Serviceförvaltningen har haft i uppdrag att bedöma vilken typ av reservoar som lämpar sig bäst vad gäller driftskostnad och vattenvolym. I augusti 2023 beslutade servicenämnden att godkänna ett projektdirektiv för en ny vattenreservoar i form av en högreservoar (vattentorn) på samma plats som befintligt vattentorn. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet i syfte att utreda vilka investerings- och driftskostnader olika typer av vattenreservoarer för med sig under ett 50-årsperspektiv. Utredningen ska presenteras till kommunfullmäktige i april 2024.

Underlag för bedömning av typ av vattenreservoar (pdf).

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-12-18