Hammarlundens skola 7-9

Den 5 september 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att, under 2023, påbörjar arbetet med att bygga en ny högstadieskola för Hammarlunden 7-9 på området bredvid befintlig skola. Högstadieskolan planeras att bli klar till vårterminen 2026.

Skiss över nya Hammarlunden 7-9 med skogen runtom.
Foto: Mondo arkitekter

Tidsplan för byggprojektet

Arbetet påbörjades under augusti 2023 och färdigställs till vårterminen, januari 2026.

Det blir full verksamhet i befintlig skola fram till att flytten sker vid årsskiftet 2025/2026.

Så kommer den nya skolan att bli

Det nya högstadiet med klasser för skolår 7 till 9 får 7 parallellklasser med plats för 525 elever. Den byggs över två plan med en samlad yta på 6790m2. Det är beslutat att skolan ska ligga öster om dagens högstadiet.

Utformningen av byggnaden är klar och arkitekterna jobbar vidare med detaljering. Den nya högstadieskolan i två plan kommer till största del få en stomme i trä med en fasad huvudsakligen i tegel.

Vill du ha löpande uppdateringar om skolbygget?

Prenumerera på nyhetslistan för projektet genom att registrera din mejladress och få de senaste nyheterna direkt i din mejlkorg. Registreringen görs uppe i högra hörnet vid nyhetslistan.

På hammaro.se/hammarovaxer kan du läsa mer och ta del av alla våra pågående och tidigare byggprojekt i kommunen.

Sidan uppdaterad: 2024-01-12