Markarbetet för Hammarlundens nya 7-9 skola påbörjas

18 augusti 2023

Länsstyrelsen har godkänt kommunens dispenförfrågan om att flytta den fridlysta arten knärot från platsen där den nya högstadieskolan ska byggas. Därför kommer avverkning av skog att påbörjas under vecka 34. Delar av området är redan inhägnat men under vecka 33 kommer även gång- och cykelvägen, längs med Lövnäsvägen, att stängas av och ledas om. Väganvisningar med skyltar kommer att sättas upp på plats. Se karta längre ner på sidan.

Skog och skogsstig. Stängsel och inhägnad skog.

Innanför det inhägnande området kommer bland annat skogsavverkning och markförberedande arbete att ske. Området ligger bakom den nuvarande högstadieskolan. Se karta 1.


Bild: Karta 1, Klicka på bilden för att förstora

Då skogsavverkning kommer att ske i nära anslutning till gång- och cykelväg vid Lövnäsvägen, samt att byggtrafik kommer köra in och ut på området, behöver gång- och cykeltrafik att ledas om. Orangea hänvisningsskyltar kommer att sättas upp på plats. Se karta 2 och 3.

Då tidsplanen för byggstart har förskjutits räknar man med att den nya högstadieskolan ska stå klar till vårtermin 2026.

Läs tidigare nyhet om varför vi sökt dispens hos Länsstyrelsen här. 

Sidan uppdaterad: 2023-08-18